Vergoeding

Vergoeding

De behandelingen bij de mondhygiënist worden meestal volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw zorgverzekering en soort behandeling kan het zijn dat u zelf (deels) moet betalen. Exacte informatie over uw tandheelkundige verzekering kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar of nalezen in uw polisvoorwaarden.

Vergoeding Kinderen

Kinderen tot 18 jaar zijn verzekerd vanuit de basisverzekering, dit betekend dat de behandeling bij de mondhygiënist tot 18 jaar 100% vergoed wordt.

Tarieven

De overheid (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft de tarievenlijst voor 2020 vastgesteld. De tarievencodes die binnen Mondzorg Emir gebruikt worden zijn hieronder in de tarievenlijst te zien.

Afhankelijk van uw mondsituatie en benodigde tijd voor het uitvoeren van de behandeling kunnen de kosten verschillen. Dit wordt altijd met u besproken.

CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK

C13 € 22,16

 

PREVENTIEVE MONDZORG

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten € 13,07
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten € 13,07
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten € 13,07

M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 5,83

M40 Fluoridebehandeling € 14,58

 

TANDVLEESBEHANDELINGEN
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 154,51
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 169,09
T21 Grondig reinigen wortel, complex € 31,49
T22 Grondig reinigen wortel, standaard € 23,32

T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 90,38

T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling  € 104,95
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 46,65

T41 Beperkt consult parodontale nazorg € 61,22

T42 Consult parodontale nazorg € 88,63

T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 117,78

T44 Complex consult parodontale nazorg € 156,85

T60 Evaluatieonderzoek met pocketstatus € 154,51

T61 Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus € 169,09
T91 Pocketregistratie € 34,98

T92 Parodontiumregistratie € 69,97

T93** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 40,82

 

DIVERSEN

T96 Uitgebreide Voedingsanalyse € 58,31
V30 Fissuurlak, eerste element € 26,24

V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 14,58

V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 11,66

 

VERDOVING
A15 Oppervlakte verdoving € 7,58

A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving € 14,58

** Aan het bacteriologisch onderzoek zijn aparte techniekkosten (€ 66,50) gebonden, dit wordt apart ingevoerd. Tevens specifiek terug te zien op uw nota.

 

 

 

Het versturen van rekeningen en het afronden van administratieve werkzaamheden betreffende de betalingen hebben wij uitbesteed aan Infomedics.
Infomedics zal de rekening direct naar uw zorgverzekeraar versturen indien u verzekerd bent voor tandheelkundige zorg. Het deel wat eventueel niet vergoed wordt door uw zorgverzekeraar zult u per acceptgiro van Infomedics ontvangen en dient u dit over te maken aan Infomedics. Indien u niet verzekerd bent voor tandheelkundige behandelingen, dient u uiteraard zelf de betaling geheel te voldoen middels de acceptgiro. Zij zullen er vervolgens voor zorgen dat de betaling bij ons terecht komt.