Parodontitis

Wat is Parodontitis?
Parodontitis is een tandvleesaandoening die verder gaat onder het tandvlees, er is namelijk ook sprake van botafbraak en ontsteking van omringende weefsels rondom de tanden en kiezen. Wanneer we spreken over parodontitis is de ruimte tussen uw tanden/kiezen en tandvlees dieper dan 3mm, dit wordt een pocket genoemd. Tandplaque kan zich verder ophopen in de pocket en dit kan er voor zorgen dat de pocket telkens dieper wordt. Tevens kan het tandplaque in de pocket verkalken tot tandsteen, dit ziet u zelf niet zo gauw met het blote oog. Specifieke bacteriën zoals Actinobacillus actinomycetemcomitans, Treponema denticola en Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia zijn actief bij parodontitis. Er is bij parodontitis sprake van een bacteriële infectieziekte.

Het is belangrijk dat de pockets professioneel gereinigd worden door bijvoorbeeld de mondhygiënist, zodat u zelf dit gebied weer kunt verzorgen om het proces te bestrijden.

Risicogroepen bij parodontitis
Wanneer tandplaque/tandsteen te lang achterblijft in de mond en er tevens verschillende factoren bijkomen, zoals roken, systemische ziekten zoals diabetes en genetische factoren, heeft u een grotere kans op parodontitis. Stress is ook een grote factor bij het ontstaan van parodontitis.

Kenmerken van parodontitis
Parodontitis wordt vaak niet opgemerkt door u zelf, omdat het vaak geen of pas in een heel laat stadium klachten meebrengt. Roodheid, slapheid en zwelling van het tandvlees zijn kenmerken van parodontitis. Bloedend en teruggetrokken tandvlees horen hier ook bij. Pijn tijdens het poetsen of eten en een vieze smaak of een slechte adem kunnen ook duiden op parodontitis.
In een ver gevorderd stadium van parodontitis kunt u bijvoorbeeld los staande tanden en kiezen ervaren. Parodontitis kan leiden tot verlies van tanden en kiezen.

Parodontitis in relatie tot algehele gezondheid

Parodontitis verhoogt de kans op hart- en vaatziekten, herseninfarct, zwangerschapscomplicaties en focale infectie. Het blijkt ook dat parodontitis een negatieve invloed heeft op diabetes.

Parodontitis heeft een slechte invloed op uw algehele gezondheid.

Het is belangrijk dat parodontitis gediagnosticeerd en behandeld wordt voor uw gezondheid en behoud van tanden/kiezen. Daarbij is het zeer van belang dat u zelf uw dagelijkse mondhygiëne op peil houdt.