Veelgestelde vragen

Er is een verschil in wat vergoed wordt voor kinderen tot 18 jaar en wat vergoed wordt voor volwassenen. Kosten voor de jeugd (met uitzondering van kronen, bruggen en orthodontie) worden over het algemeen volledig vergoed. Er zijn afspraken gemaakt met verzekeraars waardoor de kans klein is dat er voor de zorg aan jeugdigen moet worden bijbetaald.

Het grootste deel van de zorg voor volwassenen valt niet in de basisverzekering. Als u een aanvullende verzekering hebt afgesloten, dan kunt u een vergoeding krijgen per behandeling. De verzekeraar bepaalt welke vergoedingen er zijn. De ene verzekeraar vergoed alle kosten tot een bepaald bedrag, de andere verzekeraar vergoedt een maximale vergoeding per behandeling. Vragen hierover kunt u stellen bij uw verzekeraar.

Ja. Op onze praktijkwebsite vindt u de tarievenlijst van onze praktijk. Het is mogelijk dat ik er voor een behandeling voor kies om af te wijken van de tarievenlijst. Op de tarievenlijst geef ik aan welke redenen daarvoor zijn in deze praktijk. Bij grote, complexe of dure behandelingen krijgt u vooraf een prijsopgave. Zo weet u van te voren wat u kunt verwachten.

Het versturen van rekeningen en het afronden van administratieve werkzaamheden betreffende de betalingen hebben wij uitbesteed aan Infomedics.
Infomedics zal de rekening direct naar uw zorgverzekeraar versturen. Het deel wat eventueel niet vergoed wordt door uw zorgverzekeraar zult u per acceptgiro via Infomedics ontvangen en dient u dit over te maken naar Infomedics. Indien u niet verzekerd bent voor tandheelkundige behandelingen, dient u uiteraard zelf de betaling geheel te voldoen middels de acceptgiro. Zij zullen er vervolgens voor zorgen dat de betaling bij ons terecht komt.