Tarieven

Vergoeding

De behandelingen bij de mondhygiënist worden meestal volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw zorgverzekering en soort behandeling kan het zijn dat u zelf (deels) moet betalen. Exacte informatie over uw tandheelkundige verzekering kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar of nalezen in uw polisvoorwaarden.

Vergoeding Kinderen

Kinderen tot 18 jaar zijn verzekerd vanuit de basisverzekering, dit betekend dat de behandeling bij de mondhygiënist tot 18 jaar 100% vergoed wordt.

Tarieven

De overheid (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft de tarievenlijst voor 2022 vastgesteld. De tarievencodes die binnen Mondzorg Emir gebruikt worden zijn hieronder in de tarievenlijst te zien.


Afhankelijk van uw mondsituatie en benodigde tijd voor het uitvoeren van de behandeling kunnen de kosten verschillen. Dit wordt altijd met u besproken.

CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK

C001 Consult ten behoeve van een intake € 46,91
C002 Consult voor een periodieke controle € 23,45
C003 Consult, niet zijnde periodieke controle € 23,45
C010 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 23,45
C020 Mondzorg aan huis € 18,52

PREVENTIEVE MONDZORG

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten € 13,84
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten € 13,84
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten € 13,84
M05 Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit € 27,78
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 6,17
M40 Fluoridebehandeling € 15,43

TANDVLEESBEHANDELINGEN
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 179,00
T021 Grondig reinigen wortel, complex € 33,33
T022 Grondig reinigen wortel, standaard € 24,69
T032 Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus € 111,10
T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling € 67,90
T042 Consult parodontale nazorg € 93,82
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 124,68
T044 Complex consult parodontale nazorg € 166,04
T161 ** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 43,21
T165 Uitgebreide voedingsanalyse € 61,72

VERDOVING
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving € 15,43
A15 Oppervlakteverdoving € 8,02

DIVERSEN
V30 Fissuurlak eerste element (sealen) € 27,78
V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen) € 15,43
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 12,34

* Extra techniekkosten gebonden, dit wordt aanvullend naast het aangegeven tarief apart ingevoerd. Tevens specifiek terug te zien op uw nota.

 

NIET NAGEKOMEN AFSPRAAK (C90)

Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren telefonisch te worden geannuleerd of gewijzigd.

Wanneer u een afspraak te laat annuleert of wijzigt, of helemaal niet op de afspraak verschijnt, dan loopt u het risico een rekening te ontvangen voor de niet nagekomen afspraak.

Het bedrag dat u in rekening gebracht kan worden, is afhankelijk van de tijd die voor u in de agenda is gereserveerd en kan oplopen tot het totaalbedrag van de geplande behandeling. Let op: deze kosten worden niet door uw verzekeraar vergoed.

Wanneer u een rekening ontvangt voor een niet nagekomen afspraak wordt daarbij code C90 vermeld.

 

 

 

Het versturen van rekeningen en het afronden van administratieve werkzaamheden betreffende de betalingen hebben wij uitbesteed aan Infomedics.
Infomedics zal de rekening direct naar uw zorgverzekeraar versturen indien u verzekerd bent voor tandheelkundige zorg. Het deel wat eventueel niet vergoed wordt door uw zorgverzekeraar zult u per acceptgiro van Infomedics ontvangen en dient u dit over te maken aan Infomedics. Indien u niet verzekerd bent voor tandheelkundige behandelingen, dient u uiteraard zelf de betaling geheel te voldoen middels de acceptgiro. Zij zullen er vervolgens voor zorgen dat de betaling bij ons terecht komt.

Het versturen van rekeningen en het afronden van administratieve werkzaamheden betreffende de betalingen hebben wij uitbesteed aan Infomedics.
Infomedics zal de rekening direct naar uw zorgverzekeraar versturen indien u verzekerd bent voor tandheelkundige zorg. Het deel wat eventueel niet vergoed wordt door uw zorgverzekeraar zult u per acceptgiro van Infomedics ontvangen en dient u dit over te maken aan Infomedics. Indien u niet verzekerd bent voor tandheelkundige behandelingen, dient u uiteraard zelf de betaling geheel te voldoen middels de acceptgiro. Zij zullen er vervolgens voor zorgen dat de betaling bij ons terecht komt.